Azi Foundation

אזי קולטאי היה אחד מתוך 45 ההרוגים באסון מרון, משפחתו הקימה לזכרו את ‘Azi Foundation’ – עמותה שמגבירה טוב בעולם ע”י פעולות שונות כגון תוכניות לימוד, תרומות לבנין ביכנ”ס ובית מדרש, תרומת ספרי לימוד וכד’ וכן תוכנית ‘micro-mitzvah’ לעידוד והעצמת המחוות הקטנות לכאורה שהן בעצם מפיצות אור גדול.

מיתוג

צבעים מנחים

צבע ראשי
צבע משני
צבע משלים

מיתוג

אזי קולטאי היה אחד מתוך 45 ההרוגים באסון מרון, משפחתו הקימה לזכרו את ‘Azi Foundation’ – עמותה שמגבירה טוב בעולם ע”י פעולות שונות כגון תוכניות לימוד, תרומות לבנין ביכנ”ס ובית מדרש, תרומת ספרי לימוד וכד’ וכן תוכנית ‘micro-mitzvah’ לעידוד והעצמת המחוות הקטנות לכאורה שהן בעצם מפיצות אור גדול.

Plus laptop device

אתר אינטרנט

(העבר את העכבר על המסך כדי לראות את גלילת האתר)

"מאד אוהבים את העבודה ורוצים לעשות זכויות יוצרים עליה!"

אבא קולטאי